Monday, July 5, 2010

HARI EXPLORASI AKADEMIK SMK BEAUFORT IITARIKH:

24 Jun 2010 (Khamis)


OBJEKTIF:
- Memberi informasi pengkhususan jurusan setiap mata pelajaran
- Menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah
- Menggalakkan inovasi dan kreativiti dalam Pengajaran & Pembelajaran
- Mempamerkan hasil kerja terbaik pelajar agar dapat dijadikan benchmarking dalam kalangan pelajar
- Memupuk semangat kerjasama dan perkongsian maklumat antara bidang mata pelajaran
- Menyuburkan budaya ilmu dalam kalangan warga sekolah